Erfrecht

Hoe kan uw erfrecht advocaat behulpzaam zijn indien een geliefde of familielid komt te overlijden? Naast de schok die dit overlijden teweeg brengt komen er veel vragen kijken.

Uw erfrecht advocaat van Hamburger advocaten kan u bij zeer veel vraagstukken helpen. Onze erfrechtspecialist is tevens gecertificeerd mediator en is zonodig in staat om te bemiddelen tussen familieleden. Hieronder zetten wij voor u een aantal zaken uiteen waarbij de erfrechtadvocaat u van dienst kan zijn.

De erfenis en begrafenis

Helaas dient er ook op financieel gebied orde op zaken te worden gesteld. Laat de overledene geld achter? Is er een schuld te vereffenen? Wie moet dit allemaal regelen? Wie moet u inschakelen indien over de erfenis ruzie ontstaat binnen de familie?

De begrafenis moet geregeld en betaald worden. De woning van de overledene moet worden opgeruimd en ontruimd. Hoe te handelen met de huurovereenkomst of het eigendom indien het huis van de overledene zelf is?

Testament

Heeft de overledene een testament achtergelaten en hoe kom je hier achter? Staat u vermeld in het testament en wat moet u dan doen? En indien er geen testament is opgesteld, wat geldt er dan? Heeft u recht op uw legitieme portie?

Of bent u voor een tweede keer gehuwd en heeft u kinderen bij uw nieuwe echtgenoot/echtgenote. Wat geldt dan rechtens voor de achtergeblevene en uw kinderen? Komen die in aanmerking voor een deel van de erfenis? Misschien denkt u hier nu pas over na als u dit leest. U kunt dan natuurlijk ook zelf een testament laten opstellen met uw wensen en ideeën. Wellicht zou een turbotestament een oplossing kunnen zijn?

Ook kunnen er hele ingewikkelde vragen spelen in het geval dat er een testament wordt opgesteld. Was de overledene wel wilsbekwaam ten tijde van het opstellen van het testament? Wat als de overledene dement was en alles nalaat aan die aardige verpleegster die hem of haar de laatste tijd zo goed heeft verzorgd. Kan dat zomaar?

Wettelijke verdeling tussen tweede echtgenoot en kinderen uit eerste huwelijk erflater, wat moet u doen in een dergelijke situatie wanneer u tweede echtgenoot bent?

Executeur

Wat mag ik verwachten van een executeur? Wat kunt u doen indien dit een familielid is die in uw ogen de zaken niet netjes afhandelt? Kunt u hier dan tegen optreden?

De Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus 2015 treden de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking. Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen.

Internationaal / Europees erfrecht

Heeft u recht op een deel van de erfenis indien de overledene in Europa woonachtig is, daar is gehuwd en niets met u te maken wenst te hebben? Terwijl u weet dat hij/zij vermogend is?

Bemiddeling

Naast het inschakelen van een erfrecht advocaat kunt u ook denken aan bemiddeling in de vorm van mediation. U kunt zelfs nog verder gaan als de zaak ingewikkelder ligt en gebruik maken van onze collaborative advocaat. Hierbij wordt door samenwerking van twee advocaten en een coach getracht alle partijen om de tafel krijgen en de zaak buiten de rechter te regelen met behulp van communicatietechnieken.

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken of er de vruchten, zoals de huuropbrengst, van op te strijken. De genieter van het vruchtgebruik wordt 'vruchtgebruiker' genoemd, de eigenaar zelf wordt de 'blote eigenaar' genoemd. Ten aanzien van het vruchtgebruik kunt u met vragen zitten waarbij een erfrecht specialist u kan helpen.

De echtgenoot van erflater maakt aanspraak op vruchtgebruik woning en inboedel, kan het vruchtgebruik ook op andere goederen van de nalatenschap worden gevestigd, en welke procedure moet dan gevoerd worden? Moet een verzorgingsbehoefte worden aangetoond? Kan het vruchtgebruik ook onder opschortende voorwaarden gevestigd worden? Kan het vruchtgebruik worden uitgeoefend indien reeds de wilsrechten worden uitgeoefend?

Verdere onderwerpen waarbij een erfrecht advocaat kan helpen

 • Rechtspositie langstlevende
 • Rechten van de kinderen (vaststellen van de vordering)
 • Wilsrechten van de kinderen
 • De andere wettelijke rechten van de kinderen
 • Gevolg van vaderschapsactie
 • De ouderlijke boedelverdeling
 • Verschillen en overeenkomsten wettelijke verdeling
 • Rechtspositie langstlevende
 • Rechten van de kinderen (vaststellen van de vordering)
 • De andere wettelijke rechten van de kinderen
 • Gevolg van vaderschapsactie
 • De legitieme portie
 • Wie hebben recht op de legitieme?
 • Omvang legitimaire vordering
 • Welke giften kunnen (niet) worden ingekort?
 • Afwijken inkortingsvolgorde
 • Niet-opeisbaarheidsclausule
 • Geldend maken van de legitieme
 • Gevolg van vaderschapsactie
 • Executele
 • De persoon van de executeur
 • Wettelijke taak en bevoegdheden executeur
 • Afwijkingen wettelijke regeling door erflater in testament
 • Bevoegdheden erfgenamen jegens executeur
 • Rekening en verantwoording executeur
 • Schorsing en/of ontslag executeur
 • Executeur versus boedelnotaris, wie heeft de lead ?
 • Uitleg van testamenten
 • Duidelijke bewoordingen en toch onduidelijk
 • Omstandigheden waaronder testament is gemaakt
 • Wilsonbekwaamheid
 • Uitleg en belastingdienst


Een uitvaart kan goedkoper
 

Neem contact op met een erfrecht advocaat

Procederen in erfrecht is lastig en moeilijk. Er zijn veel verschillende onderwerpen waarbij een erfrechtadvocaat u bij kan staan.
Vraag gerust eens advies aan bij onze erfrecht specialist.