+31 (0) 20 6407991

Nieuws en weetjes

Binnenkort bij Lev

Binnenkort bij Lev Lezing Erfrecht / De Amsterdamse advocate Mr. M.L. Hamburger houdt een lezing over erfrecht. Wanneer er veel miscommunicatie is tussen familieleden is het belangrijk het recht in eigen hand te houden. Deelnemers zullen deze middag inzicht krijgen in hoe ze makkelijker beslissingen t.a.v. hun vermogen kunnen nemen. Prijs €5. Datum: woensdag 14 november. Aanva...

Meer

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente en de partneralimentatie

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente en de partneralimentatie De Minister van Financiën is bezig met plannen om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en de partneralimentatie te gaan beperken. Dit zal, als het aan de Minister – en het regeerakkoord – ligt, vanaf 2020 het geval zijn en zal leiden tot een afvlakking tot 36,95 % maximale aftrek, dus ook bij de hoogste in...

Meer

Twaalf jaar partneralimentatie? Dat kan best korter

Twaalf jaar partneralimentatie? Dat kan best korter Eindeloos je ex onderhouden is niet meer van deze tijd, vinden VVD, PvdA en D66. Ze kwamen deze week met een wetsvoorstel om partneralimentatie na echtscheiding te bekorten van 12 tot 5 jaar. Alleen als een stel jonge kinderen heeft of als iemand zo dicht tegen de AOW aanzit dat een baan vinden moeilijk wordt, moet langer betaald worden. ...

Meer

Komt de Private Judge naar Nederland?

Komt de Private Judge naar Nederland? De Private Judge voorziet in de Verenigde Staten in een groeiende behoefte. Dat kan ook in Nederland. Een Private Judge kan worden ingeschakeld als partijen in een scheidingsmediation twisten over een specifiek aspect, zoals vergoedingsvorderingen, zaaksvervanging, afwikkeling van een verrekenvordering etc. Dan kunnen de vragen aan de Private Judge word...

Meer

Voorstel van wet wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Voorstel van wet wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). In de kern komt de voorgestelde regeling nu op het volgende neer. De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, wordt verlaagd van twaalf naar vijf jaar. Er zijn twee uitzon...

Meer

De behandeling van de oudedagsverplichting (ODV) na overlijden.

De behandeling van de oudedagsverplichting (ODV) na overlijden. De erfgenaam, zijnde een natuurlijk persoon, dient de begunstigde te zijn voor de uitkering na overlijden. Dit kan de erfgenaam zijn op grond van de wettelijke verdeling, maar het kan ook de ex-echtgenote na een echtscheiding en aangewezen bij testament.  Dit dient dan wel op een juiste wijze te geschieden. Als er een ...

Meer

Alimentatie wettelijke indexering voor 2018

Alimentatie wettelijke indexering voor 2018 Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2017, nr. 2141865, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62707.html ...

Meer

Nieuw bij voorlopige voorzieningen in echtscheidingszaken: De PATZ

Nieuw bij voorlopige voorzieningen in echtscheidingszaken: De PATZ Wat is de PATZ: PATZ is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid te verwijzen naar mediation. Tijdens een voorlopige voorzieningen-zitting in een (echt)scheidingszaak (op grond van artikel 821of 223 Rv) bestaat de mogelijkheid dat de rechter partijen vraagt of zij kunnen instemmen met PATZ. Zijn partijen daartoe be...

Meer

Een nieuwe regeling voor jonge stellen die willen trouwen

Een nieuwe regeling voor jonge stellen die willen trouwen Met ingang van 1 januari 2018  gaat het nodige veranderen. Onze unieke gemeenschap van goederen gaat op de schop. Voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten, gaat een nieuwe “beperkte” gemeenschap van goederen gelden. Voor huwelijken die daarvóór zijn of worden gesloten, blijft de hui...

Meer

Eerste Kamer: wie trouwt deelt niet meer al zijn bezit

Eerste Kamer: wie trouwt deelt niet meer al zijn bezit Ondanks kritiek stemt een nipte meerderheid van de senaat voor een initiatiefwet. Trouwen in gemeenschap van goederen is binnenkort niet langer de standaard. Een initiatiefwet om dit te veranderen kreeg dinsdag een nipte meerderheid in de Eerste Kamer: 38 van de 75 senatoren stemden voor het wetsvoorstel van D66, PvdA en VVD. ...

Meer

NOvA pleit voor betere samenwerking professionals bij echtscheiding

In het belang van het kind pleit de Nederlandse Orde van Advocaten voor de urgentie van samenwerkende professionals bij vechtscheidingen. Met betere samenwerking moet het aantal vechtscheidingen, waarbij het kind vaak de dupe is, verminderen. Professionele begeleiding en een advocaaat voor het kind moeten hier volgens de NOvA aan zorgdragen. Het kind staat vaak midden tussen twee partijen i...

Meer

Samenwerking Hamburger Advocaten met DatHuis.nl

DatHuis is een onafhankelijke instelling die de beste makelaar vindt voor verkopen van een huis. Op basis van het adres wordt een overzicht van de prestatie en kosten van drie top makelaars gegeven die in de buurt actief zijn. De aanbeveling vindt plaats op basis de analyse van meer dan 500.000 transacties, de buurt en het type woning. De ervaring, verkoopduur en populariteit van makelaars word...

Meer

Wetsvoorstel voor erkenning gezag bij ongehuwden

Wetsvoorstel voor wijzigen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in zake erkenning van gezag bij ongehuwden en niet-geregistreerde partners. De ongehuwde en niet-geregistreerde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, krijgt op basis van de huidige wetgeving geen gezag over het kind. Dit is anders bij gehuwde ouders, die wel automatisch gezamelijk gezag krijg...

Meer

Andere aanpak vechtscheidingen door familierechters

De initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en een positief effect hebben op de gevolgen voor de kinderen bij vechtscheidingen zullen landelijk worden ingevoerd. De familierechters zullen hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat de kinderen bij een vechtscheiding blijvende schade oplopen. Ongeveer 70.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met de scheiding van hun ouders, waarbij...

Meer

Kindgesprek voor kinderen van 8 tot 11 jaar in bijzondere gevallen

PILOT in Amsterdam In zaken betreffende minderjarigen bepaalt artikel 809, eerste lid, van het Wetboek van Rechtsvordering dat de rechter minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid kan stellen hun mening kenbaar te maken middels een kindgesprek. De rechtbank Amsterdam heeft, mede gelet op artikel 12 van het IVRK en de daarbij corresponderende Genera...

Meer

Het effect van een scheiding op kinderen met problemen

Moet een kind dat wenkbrauwen plukt, zich zelf mutileert en een eetstoornis heeft en bij vader woont ook daar blijven wonen of moet dat kind uit huis worden geplaatst bij de moeder met wie zij zelf aangeeft een slechte band heeft? Scheiden doet meer schade berokkenen bij kinderen dan u denkt.... Denk aan uw kinderen, laat ze niet lijden, regel het tussen elkaar als ouders dan hoeft dit ...

Meer

Wie betaalt de proceskosten bij familierechtzaken?

Hoofdregel in het algemeen: verliezer van het proces betaalt Ze kwam bij het kantoor aan, een mooie slanke vrouw, goed gekleed en met hoge hakken. Ze vertelde dat ze een procedure zou beginnen om haar ex-man eens een lesje te leren. Ze vroeg aan de advocaat die haar zaak tot zich nam, of de verliezende partij, waarvan zij vond dat dit haar ex-man diende te zijn, zou worden veroordeeld om de...

Meer

Betere bescherming van erfgenamen

Erfgenamen krijgen te maken met het aanvaarden van de nalatenschap: Probleem 1: Onbewust zuiver aanvaarden door gedrag/handelen Een erfgenaam komt niet tot een keuze, omdat hij of zij door een bepaalde handelswijze dan wel gedraging de erfenis onbewust al zuiver heeft aanvaard. Te denken valt aan een erfgenaam die het huis van erflater geheel opruimt en alvast enkele goederen verkoopt. ...

Meer

Is gescheiden leven nu hetzelfde als gescheiden zijn?

In het erfrecht maakt dit een enorm verschil voor wat betreft het recht op verzorgingsvruchtgebruik. Het Gerechtshof Den Haag heeft zich over deze vraag gebogen, partijen leefden al meer dan 40 jaar gescheiden van elkaar en hebben geen contact meer gehad. Omdat een van de partijen na 2003 overleed werd een beroep gedaan op het nieuwe erfrecht en de overgangsbepalingen. Het verzoek...

Meer

Wanneer is er sprake van ontvoering van kinderen?

Het is vakantie tijd en dagelijks worden er tientallen alleenreizende ouders met kinderen gecontroleerd bij de douane of zij het toestemmingsformulier van beide ouders bij zich hebben. In 2014 werden er 247 kinderen vanuit Nederland naar het buitenland ontvoerd. Er is van ontvoering sprake wanneer een van de ouders zijn of haar kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar of va...

Meer

De pijn van het scheiden verlichten

Het doet zo'n pijn het scheiden, elkaar loslaten en laten gaan. Daarbij kan mediation en collaborative divorce zeker de helpende hand bieden. Het bespreken van problemen het luisteren naar elkaar om uiteindelijk de juiste oplossing te vinden, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Vindt u dit soort weetjes interessant? Kijk op onze facebook pagina! ...

Meer

Ex met nieuwe partner

U stelt aan uw advocaat dat uw ex samenwoont, en dat de alimentatie dus naar nul moet zijn. Maar de ex- zegt van niet. U breekt in op de e-mailaccount van de nieuwe liefde van uw ex, en uw advocaat krijgt op een presenteerblaadje de mails aangeboden waaruit blijkt dat u gelijk heeft. Maar nu. Mag dit bewijs-met-een-luchtje zomaar in het geding worden gebracht en denkt u daarmee de zaak te k...

Meer

Erfrecht bij het wonen in twee landen

Wat nu, als de erflater 6 maanden per jaar in Nederland woonachtig was en 6 maanden per paar in België. Hij laat achter zijn partner in Nederland en kinderen uit het eerste huwelijk wonende in België. Beiden eisen voor zich de toepasbaarheid van het erfrecht op van het gewone verblijf van hun vader, de erflater respectievelijk Nederland en Belgische erfrecht. Nieuwe erfr...

Meer

Samenwoning als waren zij gehuwd, ondanks twee huizen

Blijkens deze uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2015:4200 (Rechtspraak.nl), dient echt inhoudelijk bezien te worden of er sprake is van samenwoning als waren zij gehuwd. Het enkele feit dat er nog twee huizen en een gescheiden financiële huishouding is, brengt niet mee dat er geen sprake kan zijn van samenwoning als waren zij gehuwd. Het inschakelen van een onderzoeks- en recherchebureau ...

Meer