Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht of IPR is het recht dat in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen een rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.

Ook in familierecht (inzake nationaliteit, afstamming, huwelijk, erfrecht) kunnen de zaken gecompliceerd worden. Het is best mogelijk dat een Nederlandse rechter een erfenis moet regelen volgens de Marokkaanse wet, althans voor zover die wet niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde. In de familiesfeer zijn er vele internationale verdragen afgesloten in Den Haag, uit hoofde van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

Ook kan gedacht worden aan internationale kinderontvoeringen, een ouder die het kind meeneemt naar Marokko, Libie of Turkije. Ook kunnen ontvoeringen vanuit Amerika naar Nederland voorkomen, of vanuit Nederland naar Frankrijk.

Veelvuldig wordt hier mediation toegepast.

Voor mediation en internationale kinderontvoering zie www.kinderontvoering.org (Centrum Internationale Kinderontvoering, Centrum IKO).

Verschillende situaties vragen om verschillende manieren van reageren. Maak daarom uit de onderstaande situaties uw keuze om advies op maat te krijgen:

  • Uw kind dreigt meegenomen te worden naar het buitenland
  • Uw kind is meegenomen naar het buitenland
  • U bent van plan met uw kind vanuit het buitenland terug te keren naar Nederland
  • U bent met uw kind vanuit het buitenland teruggekeerd naar Nederland

Politie

Hier vindt u informatie over wat de politie voor u kan betekenen met betrekking tot internationale kinderontvoering. Meer informatie...

Rechtsbijstand

Hier vindt u informatie over rechtsbijstand in Nederland en rechtsbijstand binnen de Europese Unie.

Voorts wordt nauw samengewerkt met mr.S. Hering - De Monchy, advocaat te Zutphen die bijzondere expertise heeft op Duits rechtsgebied en is gespecialiseerd in het Nederands-Duits handelsrecht, privaatrecht en internationaalprivaatrecht.

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat IPR

Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat internationaal privaatrecht door het invullen van het contactformulier op deze website.