Collaborative divorce

In de Verenigde staten is na de opkomst van Alternative Dispute Resolution (ADR) in de negentig jaren een ander fenomeen opgekomen: Collaborative Law ook wel Collaborative Divorce genaamd.


HEEL GROOT NIEUWS

 

Wat is Collaborative Divorce ?

Collaborative divorce is een nieuwe manier van scheiden, samengevat komt het op het volgende neer. Partners en advocaten en andere betrokkenen spreken af niet te zullen gaan procederen maar te onderhandelen totdat er een overeenstemming is.

Wat doet een Collaborative Divorce advocaat?

Iedere partner wordt geadviseerd door een eigen advocaat (en zonodig coach - vaak een psycholoog of pedagoog - en accountant/financieel specialist) bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Vooraf wordt een deelnemingsovereenkomst gesloten waarin de betrokkenen afspreken dat zij elkaar met respect zullen bejegenen, alle informatie zullen verstrekken en elkaars gerechtvaardigde belangen (en die van het gezin) in het oog zullen houden. De betrokkenen sluiten bovendien een zogenaamde diskwalificatieovereenkomst waarin zij verklaren dat zij elkaar niet in een procedure voor de rechtbank zullen betrekken.

 

Meer over Collaborative Law

In 1999 is de IACP opgericht, de International Academy of Collaborative Professionals, met als doel het bevorderen van de toepassing en de kwaliteit van collaborative divorce law (overlegscheiding). Jaarlijks worden er meerdere internationale conferenties georganiseerd.

Deze snelle ontwikkeling is een resultaat van de behoefte naar een transparante en integere scheidingsvorm, waarbij wordt onderhandeld in het bijzijn van beider advocaten en een coach vanuit gezamenlijke belangen en niet vanuit persoonlijke standpunten, hetgeen een volstrekt unicum is. Hierbij leren de (voorheen) strijdende partijen op een ander niveau met elkaar te communiceren, hetgeen hun maar ook de eventuele kinderen ten goede komt.

De kosten bij een Collaborative Divorce zijn in verhouding tot procederen laag en de geleverde kwaliteit hoog.

De advocaat van Hamburger Advocaten is aangesloten bij IACP en VVCP (Vereniging Van Collaborative Professionals.

Internationaal

Deze vorm kan wereldwijd worden toegepast en blijft niet beperkt tot de Nederlandse grens. Zo bestaan er al internationale collaborative samenwerkingsverbanden, en het kantoor werkt onder andere samen met de volgende collaborative advocaten binnen en buiten Europa.

Samenwerking

Op het gebied van Collaborative Law werkt Hamburger Advocaten samen met de navolgende kantoren:

Cambridge Family Law Practise
William Hogg and Duan Plant
20 Cambrigde Place
Cambridge CB2 1 NS
United Kingdom 

Brigitte Bogucki
Avocat a la Cour
15 Rue du Temple
75004 Parijs
Frankrijk 

Avvocato C.Marcucci
Via Franscesco Carrara 28
55100 Lucca
Italie

S.Goren Slovin
Attorney at Law  Family mediator
30 Garfield Place Suite 920
Cincinnati Ohio
Amerika 

Anke Voswinkel
Rechtsanwaltin
Grillparserstrasse 10
81675 München
Duitsland   

Shiley Alef.advocat & mediator
BSR Tower 1
16th Floor
2 Ben Gurionroad.
Ramat Gan 52573
Israel

Meer informatie over Collaborative Divorce?

Neem vrijblijvend contact op met onze collaborative divorce lawyer door het invullen van het contactformulier op deze website.