Schuldeiser en het erfrecht

We kennen allemaal het verhaal van de kinderen van de overleden dokter Jan Karbaat, de in 2017 overleden eigenaar van een kliniek voor kunstmatige bevruchting in Barendrecht. Zijn afstammelingen zijn een procedure gestart om de onrechtmatigheid aan te tonen van de wijze waarop deze arts zijn werk jarenlang heeft uitgevoerd. Achteraf blijkt dat zijn afstammelingen ziek zijn geworden doordat Karbaat, zo luidt hun stelling, niet voldoende erfelijke controle op het sperma heeft uitgeoefend waardoor hij een onrechtmatige daad heeft gepleegd volgens de kinderen. Op grond waarvan zij een schadevergoeding eisen.

Deze schadevergoeding is dan een vordering die zij tegen de nalatenschap kunnen indienen en zijn zij schuldeisers. Met andere woorden mocht het al zover komen dat er sprake is van een onrechtmatige daad die kan worden vastgesteld door de rechter en de rechter zou ook de schadevergoeding honoreren dan zou de nalatenschap van dokter Karbaat in dit geval schuldenaar kunnen zijn van menig afstammeling die alsnog een graantje uit de financiële oogst van de nalatenschap wil meepikken.

Deze afstammelingen zijn dan de schuldeiser van de nalatenschap en als ze gelijk krijgen van de rechter, dan hebben zij een vordering op de nalatenschap. Bij wie moeten zij dan aankloppen? Niet alleen dienen de schuldeisers te weten wie de erfgenamen zijn en hoe die de erfenis hebben aanvaard. Zij zouden de verklaring van erfrecht kunnen opvragen bij de boedelnotaris als die er is. Bent u nieuwsgierig naar de verschillende mogelijkheden in uw geval? Neem gerust contact op met een van onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten.

« terug naar het overzicht