Samenwoning als waren zij gehuwd, ondanks twee huizen

Blijkens deze uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2015:4200 (Rechtspraak.nl), dient echt inhoudelijk bezien te worden of er sprake is van samenwoning als waren zij gehuwd. Het enkele feit dat er nog twee huizen en een gescheiden financiële huishouding is, brengt niet mee dat er geen sprake kan zijn van samenwoning als waren zij gehuwd. Het inschakelen van een onderzoeks- en recherchebureau lijkt vergaand, maar is een goede manier om te bewijzen dat er bepaalde zaken aan de gang zijn.

« terug naar het overzicht