Proef kinderen betrekken ouderschapsplan succesvol

De proef bij de rechtbank Overijssel om kinderen beter te betrekken bij het ouderschapsplan is voor het eerste deel succesvol afgerond. ‘Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen kinderen smoel’ aldus familierechters in Zwolle. Uit tussenresultaten blijkt dat in circa 75% van alle gevallen de ouders daadwerkelijk met hun kinderen hebben gesproken over het ouderschapsplan. De 1 jaar durende proef eindigt op 1 mei 2019. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek door 2 universiteiten verwacht de rechtbank eind 2019.
 

Tevreden

De rechtbank kijkt tevreden terug op het verloop van de pilot, waarin het afgelopen jaar familierechters van de locatie Zwolle aan de advocaten en de ouders in echtscheidingsprocedures actief vroegen naar het gevoerde bruggesprek. Via dat bruggesprek betrekken ouders hun kind of kinderen bij het ouderschapsplan.

Familierechter Hein Schröder wacht met vertrouwen de onderzoeksresultaten en het daarop volgende besluit van het landelijk overleg van familierechters af. “Wat ons betreft wordt deze werkwijze landelijk ingevoerd. Ons doel is met dit deel van de pilot voor nu bereikt. Gedurende de proef kwamen er positieve signalen uit het werkveld, van advocaten, mediators, Raad voor de Kinderbescherming en de eigen collega’s.” 

Meer informatie in handen

Uit de eerste resultaten komt naar voren dat de meeste familierechters tijdens de pilot meer informatie in handen kregen om de eerste beslissingen te nemen in een echtscheiding. Schröder: “Collega-rechters zeiden tegen mij ’Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen de kinderen smoel.’ Verder blijkt uit tussenresultaten van het onderzoek bij de rechtbank dat in circa driekwart van alle gevallen ouders daadwerkelijk hebben gesproken met hun kinderen over het ouderschapsplan. De informatie die deze ouders aan ons gaven over de reacties van hun kinderen, beschreef hun reacties zo gedetailleerd dat ik daar uit afleid dat de kinderen echt hun zegje konden doen.”

Geen tovermiddel

“Daarnaast hebben meer jongeren zich gemeld voor een gesprek met de rechter hierdoor”, vertelt Schröder. “De pilot is natuurlijk geen tovermiddel, maar een goede stap voorwaarts. We vragen ouders om te laten zien hoe ze hun kinderen hebben betrokken bij het ouderschapsplan. Daarmee stimuleer je ouders en kinderen om er nog beter over na te denken, dat horen we ook terug uit het veld.”

Invoering werkwijze

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Tilburg worden eind dit jaar verwacht. Als die positief zijn, is het aan het Landelijk Overleg van Vakinhoud Familie- en jeugdrecht (LOVF) om deze wijze van maatschappelijk effectieve rechtspraak in te voeren bij alle rechtbanken in Nederland.

Informatie blijft beschikbaar

De start van de pilot kon rekenen op ruime maatschappelijke belangstelling. Hoewel de pilot is afgerond, blijven daarom de brugformulieren en gesprekstips beschikbaar op de site van de rechtbank Overijssel. Zo is het voor iedereen die gaat scheiden, of daarbij betrokken is, mogelijk om hiervan - vrijwillig- gebruik te blijven maken.

Werkgroep

De pilot is een initiatief van de werkgroep Kind en Scheiden, bestaande uit Arlette van den Berg (orthopedagoog/mediator), Tineke van den Berg (GZ-psycholoog kind & jeugd), Muriël Bosgra (Raad voor de Kinderbescherming), Meinou van der Burg (familierecht advocaat), Rob Kuijpers (mediator), Ismeta Reiz (Raad voor de Kinderbescherming), Irma Thoenes-van der Veen (familierechtadvocaat), Els Vijftigschild (familie- en jeugdrechter) en Hein Schröder (familie- en jeugdrechter).


Bron: https://www.rechtspraak.nl/

« terug naar het overzicht