Overlegscheiden Compact

Op de Dag van de Scheiding  heeft de Vereniging voor collaborative Laywers de VvCP de mogelijkheid om bij de begeleiding van een scheiding, gebruik te maken van de methode Overlegscheiden Compact.

Met deze compacte vorm is de multidisciplinaire aanpak ook toegankelijk voor een breder publiek en hebben meer mensen de mogelijkheid om hun scheiding via de collaborative methode af te wikkelen. Een team van drie of vier professionals, een advocaat voor iedere client, een coach die het proces begeleidt en zo nodig een financiële specialist, biedt de cliënten aan om voor een totaalbedrag van € 9.000.— / € 12.000.—inclusief B.T.W., een overlegscheiding uit te voeren. Indien u dit wenst belt u gerust naar ons kantoor dan leggen we het u simpel uit. 
 

Overlegscheiden Compact – wellicht geschikt voor u? Ook in het geval de juridische en/of financiële aspecten van uw scheiding niet complex zijn, kan het toch uw voorkeur hebben om tijdens het scheidingstraject beide uw eigen ondersteuning door een overlegscheidingsadvocaat te hebben. Omdat u zich zekerder voelt als er iemand is die met u meedenkt en u helpt uw gedachten te ordenen en onder woorden te brengen. Naast de ‘gewone’ overlegscheiding is een compacte vorm van de overlegscheiding ontwikkeld om bij niet complexe scheidingen in overleg uit elkaar te gaan. Het tarief van deze compacte overlegscheiding wordt vooraf begroot, zodat de investering in uw scheiding overzichtelijk voor u blijft. Deze compacte vorm houdt het volgende in: • Beide partners worden begeleid door een overlegscheidingsadvocaat en een coach/gedragswetenschapper begeleidt het proces. • Indien nodig kan er een financiële deskundige betrokken worden bij het team. • Gedurende maximaal drie besprekingen met het team vindt overleg plaats over alles waarover gesproken moet worden, worden voorstellen uitgewerkt, de afspraken gemaakt en vastgelegd. • Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit. • Bij aanvang van het traject worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, de tijdsbesteding en het resultaat. Omdat de overlegscheiding compact alleen geschikt is voor zaken zonder complexe juridische en/of financiële aspecten zal uw situatie via een aantal vragen worden gescreend om te bepalen of uw situatie zich leent voor de overlegscheiding compact. Bent u beiden bereid om u in te spannen om samen met de specialisten in een korte tijd tot goede afspraken te komen? Kortom: u en uw partner zijn beiden in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en open te staan voor het sluiten van voor beiden aanvaardbare compromissen? Dan is Overlegscheiden

Compact wellicht wat voor u! Neem voor nadere informatie en advies contact op met een van de specialisten van mijn kantoor.

« terug naar het overzicht