NOvA pleit voor betere samenwerking professionals bij echtscheiding

In het belang van het kind pleit de Nederlandse Orde van Advocaten voor de urgentie van samenwerkende professionals bij vechtscheidingen. Met betere samenwerking moet het aantal vechtscheidingen, waarbij het kind vaak de dupe is, verminderen. Professionele begeleiding en een advocaaat voor het kind moeten hier volgens de NOvA aan zorgdragen.

Het kind staat vaak midden tussen twee partijen in die de complexe scheidingsprocedure. Wanneer deskundige begeleiding intbreekt, kan dit zeer schadelijk zijn voor het kind. Alle betrokken professionals moeten zich ervan bewust zijn dat de strijd tijdens een echtscheiding niet in het belang van het kind is. De NOvA pleit voor een samenwerking van de professionals om deze strijd waar mogelijk te verhinderen. 

De NOvA pleit in het voorstel voor professionele begeleiding door een gekwalifiveerde advocaat dient aanwezig te zijn vanaf het begin dat de ouders besluiten te gaan scheiden. In het voorstel wordt een mogelijkheid gegeven voor onderzoek naar extra kwalificatiemogelijkheden voor advocaten om de echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn te begeleiden. Tenslotte is informatievoorziening noodzakelijk bij een echtscheiding.

Samengevat pleit de NOvA in het voorstel voor:

  • Wetswijziging om een advocaat aan het kind toe te wijzen in beginfase van de echtscheiding
  • Aanpassing regelgeving na onderzoek, zodat advocaten op een specialisatielijst geplaatst kunnen worden
  • Bereidheid van alle professionals om samen te werken in het belang van het kind
  • Inbreng van echtscheidingsprofessionals voor informatievoorziening over echtscheidingen

Het gehele voorstel van de NOvA kunt u hier vinden in PDF:

« terug naar het overzicht