Nieuw bij voorlopige voorzieningen in echtscheidingszaken: De PATZ

Wat is de PATZ:

PATZ is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid te verwijzen naar mediation. Tijdens een voorlopige voorzieningen-zitting in een (echt)scheidingszaak (op grond van artikel 821of 223 Rv) bestaat de mogelijkheid dat de rechter partijen vraagt of zij kunnen instemmen met PATZ. Zijn partijen daartoe bereid dan gaan zij aansluitend aan de behandeling van de zaak ter zitting onderleiding van de mediator, die ook tijdens de zitting reeds aanwezig was, gedurende 2 uur in het gebouw van de rechtbank met elkaar in gesprek.

Vervolgens vindt er een terugkoppeling plaats aan de rechter. Dan wel verzoeken partijen de rechter om een beschikking (er wordt binnen 2 weken beschikt), dan wel geven zij aan de mediation voort te willen zetten (procedure wordt in principe 6 weken aangehouden). Voor het eerste gesprek van 2 uur hanteert de mediator een tarief van € 90,75 incl. BTW per partij. Het uurtarief voor de (eventuele) vervolggesprekken bedraagt € 185,= incl. BTW. Is er sprake van toevoeging en is de eigen bijdrage voldaan, dan is de gehele mediation kosteloos.

Ons kantoor kan u hierover nader informeren

« terug naar het overzicht