Man die zijn vrouw om het leven bracht heeft geen recht op de erfenis

Van de site van de rechtspraak overgenomen opmerkelijke zaak die ik ieder onder de aandacht zou willen brengen: mocht u  na lezen van dit artikeltje hulp nodig hebben dan staan wij u van Hamburger Advocaten zeker te woord. 
 

Arnhem, 30 mei 2023

Een man brengt zijn vrouw om het leven. In de strafzaak verklaart de rechtbank dat sprake is van doodslag en dat dit feit strafbaar is. De rechtbank oordeelt ook dat de man zelf niet strafbaar is omdat hij door een ziekelijke stoornis ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank ontslaat de man van alle rechtsvervolging en legt hem wel tbs op. 
 

Geen testament, man enig erfgenaam

De vrouw heeft geen testament gemaakt en heeft geen kinderen. Dit betekent dat de man enig erfgenaam is van de vrouw. De broer van de vrouw vraagt de rechtbank om te verklaren dat de man onwaardig is om van de vrouw te erven en dat het onaanvaardbaar is dat hij erft van de vrouw die hij om het leven heeft gebracht. De rechtbank verklaart dat de man niet onwaardig is om te erven van de vrouw. Daarvoor stelt de wet de eis dat de strafrechter de man onherroepelijk heeft veroordeeld en dat is hier niet het geval. De rechtbank vindt het ook niet onaanvaardbaar dat de man toch erfgenaam is.
 

Hof beslist dat de man niet erft

De broer van de vrouw stelt hoger beroep in. Het hof beslist dat de man wel onwaardig is om te erven van de vrouw. Het hof legt de wetsbepaling over onwaardigheid anders uit dan de rechtbank en betrekt daarbij ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In die bepaling staat dat ieders familieleven beschermd moet worden. Het erfrecht is onderdeel van dat familieleven.

Bijzondere omstandigheden

Het hof vindt dat er geen goed evenwicht is tussen het belang van de man om te erven en het belang van de broer op bescherming van zijn familieleven als geen rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden in deze zaak. De man heeft de vrouw op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. Hij heeft zich jarenlang op agressieve, grensoverschrijdende en angstwekkende wijze gedragen tegen de vrouw, de broer en de familie van de vrouw. Hij heeft haar geïsoleerd van haar familie en vrienden. 

Ook heeft hij zich op zeer agressieve wijze bemoeid met de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders van de vrouw en de broer. Het hof vindt dat in deze zaak de wet gelet op artikel 8 EVRM zo moet worden uitgelegd dat het niet per se nodig is dat de man strafrechtelijk is veroordeeld om onwaardig te zijn. De eis dat daarvoor een strafrechtelijke veroordeling nodig is blijft in deze zaak buiten toepassing. 
  

Uitspraken

« terug naar het overzicht