Kindgesprek voor kinderen van 8 tot 11 jaar in bijzondere gevallen

PILOT in Amsterdam

In zaken betreffende minderjarigen bepaalt artikel 809, eerste lid, van het Wetboek van Rechtsvordering dat de rechter minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid kan stellen hun mening kenbaar te maken middels een kindgesprek. De rechtbank Amsterdam heeft, mede gelet op artikel 12 van het IVRK en de daarbij corresponderende General Comments (nr. 12/2009), besloten om in deze een actieve rol te vervullen en daardoor kinderen van de leeftijd van 8 -11 jaar te horen in een aantal specifieke zaken onder andere uithuisplaatsing, omgang, verhuizing en wijziging hoofdverblijf. Normaal is de leeftijd voor een kindgesprek met de rechter pas mogelijk vanaf 12 jaar.

Kinderen van 8 t/m 11 jaar kunnen nu een brief sturen waarin uitgelegd wordt dat zij aan de (kinder)rechter kunnen vertellen wat zij van het voorliggende verzoek vinden. Als het kind dat wil, zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kindgesprek. Dit kindgesprek zal buiten aanwezigheid van de ouders en op een ander moment dan de zitting, worden gehouden.

« terug naar het overzicht