Kindgesprek

Gaan u en uw partner uit elkaar? Of loopt er een zaak over ouderlijk gezag, omgang of ondertoezichtstelling? Uw minderjarige kinderen krijgen vanaf een bepaalde leeftijd een uitnodiging voor een gesprek met de rechter om te vertellen wat zij vinden van de situatie. U bent zelf niet bij het gesprek aanwezig.

Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak? Uw kind is verplicht om te komen. Uw kind hoeft geen eed of belofte af te leggen, maar wordt wel aangemaand om de waarheid te vertellen.

Meer over minderjarige getuige in strafzaken

 

Schriftelijke uitnodiging

De rechtbank roept kinderen van 12 t/m 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. Bij zaken over alimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar opgeroepen. De rechtbank stuurt ook een brochure met uitleg over het kindgesprek toe. Het gesprek vindt plaats in het gerechtsgebouw en is meestal op de dag van de rechtszitting of kort daarvoor.
 

Kindgesprek of kinderverhoor

Bij het kindgesprek of kinderverhoor gaat het erom dat de rechter de kinderen betrekt bij de procedure. De scheiding, omgangsregeling, beslissing over ouderlijk gezag of alimentatie heeft namelijk gevolgen voor hen: bij wie gaan ze wonen, hoe vieren ze hun verjaardag, bij wie zijn ze in de zomer- of de kerstvakantie? De kinderen krijgen de gelegenheid om te vertellen wat ze ervan vinden: ze worden ‘gehoord’. Vandaar de juridische term: kinderverhoor. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn eigen mening mag geven.
 

Geen letterlijke weergave

Tijdens de rechtszitting geeft de rechter kort en zakelijk weer wat de minderjarige heeft verklaard. De ouders komen dus op de zitting geen details te weten van het gesprek van hun kind met de rechter.
 

Gesprek of brief

Het gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De ouders mogen daar niet bij zijn. Het gesprek is informeel: de rechter heeft geen toga aan en het gesprek vindt meestal plaats in een gewoon overlegkamertje. De bedoeling is dat het kind zich genoeg op zijn gemak voelt om te vertellen wat hij zelf vindt van de situatie. Een kind is niet verplicht om te komen. Een brief sturen kan ook.
 

« terug naar het overzicht