Is het noodzakelijk dat er een stichting voor het voogdijregister komt?