Een nieuwe regeling voor jonge stellen die willen trouwen

Met ingang van 1 januari 2018  gaat het nodige veranderen. Onze unieke gemeenschap van goederen gaat op de schop. Voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten, gaat een nieuwe “beperkte” gemeenschap van goederen gelden. Voor huwelijken die daarvóór zijn of worden gesloten, blijft de huidige “algehele” gemeenschap van goederen gelden (tenzij sprake is van huwelijkse voorwaarden).

De belangrijkste (algemene) wijzigingen zijn de volgende:

  • Vóór-huwelijkse goederen en schulden, erfrechtelijke verkrijgingen en giften (óók zonder uitsluitingsclausule!) vallen niet meer in de huwelijksgemeenschap;
  • Is een goed vóór de huwelijkssluiting reeds gemeenschappelijk eigendom van beide echtgenoten, dan valt dat goed wel in de huwelijksgemeenschap. De exacte eigendomsverhouding vóór het huwelijk speelt daarbij geen rol;
  • Goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen door één van de echtgenoten afzonderlijk dan wel door beide echtgenoten gezamenlijk, vallen eveneens in de huwelijksgemeenschap;
  • Schulden die niet tot de gemeenschap behoren, kunnen op de goederen van de huwelijksgemeenschap worden verhaald, maar slechts tot de helft van de verkoopopbrengst van het uitgewonnen goed; thans geldt nog dat een schuldeiser zich op de gehele verkoopopbrengst kan verhalen. De andere helft van de schuld komt de echtgenoot/schuldenaar toe en valt voortaan buiten de gemeenschap.
  • De echtgenoot van de schuldenaar krijgt het recht om het goed waar een schuldeiser zich op wenst te verhalen, over te nemen tegen betaling van de helft van de waarde van dat goed uit zijn of haar privé vermogen. Maakt de echtgenoot van dit overnamerecht gebruik, dan gaat het overgenomen goed vervolgens tot het privé vermogen van die echtgenoot behoren.

Heeft u vragen oer het vorenstaande neem dan contact op met een van de advocaten werkzaam bij Hamburger Advocaten die u graag van dienst willen zijn.

« terug naar het overzicht