De wet herziening partneralimentatie treed in werking op 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 zal de Wet herziening partneralimentatie in werking treden. Deze wet zal alleen gaan gelden voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend.

De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:

  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereik
  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie na 10 jaar. Deze uitzondering komt wel na 7 jaar te vervallen na inwerkingtreden van de wet.
  • Indien de uit het huwelijk van partijen geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie pas als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar)
  • Bij samenloop van de omstandigheden, dan geldt de langste termijn.

Heeft u vragen? Telefoneer gerust naar Hamburger advocaten en zij zullen u graag te woord staan.

« terug naar het overzicht