Mr. Tyrza N. van Lith

Mr. Tyrza N. van Lith volgde haar studie Nederlandse rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en schreef haar scriptie – die de belangstelling van de Tweede Kamer trok – op het onderwerp lekenrechtspraak. In aansluiting hierop liep zij in 2007 stage bij een groot advocatenkantoor. Niettemin miste zij daar een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid, waardoor zij vervolgens als jurist bij de rechtbank Amsterdam in dienst is getreden. Hier heeft zij zich met name beziggehouden op onderdelen van het straf- en bestuursrecht.

De combinatie van maatschappelijke relevantie in een commerciële werkomgeving heeft mr. Van Lith vanaf januari 2011 gevonden als advocaat bij Hamburger Advocaten. Na afronding van de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten – tijdens welke periode mr. Van Lith actief was binnen de algemene praktijk van kantoor – houdt zij thans een praktijk waarin zij cliënten in (internationale) familierechtzaken bijstaat. Ook op het gebied van het huurrecht (in het bijzonder inzake verhuur van woonruimte) en arbeidsrecht vindt zij uitstekend haar weg. Haar brede juridische achtergrond en werkervaring blijken daarbij dagelijks van meerwaarde, zowel aan de wetenschappelijke zijde van het vak, als in de (proces)praktijk.