+31 (0) 20 6407991

Specialisaties van Hamburger advocaten

Hamburger advocaten is gespecialiseerd en werkzaam in de navolgende rechtsgebieden:

 • personen- en familierecht
  Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
 • erfrecht
  Hoe kunnen we u als advocatenkantoor, gespecialiseerd in erfrecht, behulpzaam zijn indien een geliefde of familielid komt te overlijden? Naast de schok die dit overlijden teweeg brengt komen er veel vragen kijken.
 • mediation / scheidingsbemiddeling
  Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.
 • collaborative divorce
  Collaborative divorce is een nieuwe manier van scheiden, samengevat komt het op het volgende neer. Partners en advocaten en andere betrokkenen spreken af niet te zullen gaan procederen maar te onderhandelen totdat er een overeenstemming is.
 • huurrecht
  Bij huurrecht valt te denken aan procedures om gebreken aan het licht te brengen; dringende reparaties en renovaties; koop breekt geen huur; de huurprijs; de onderhuur/medehuur; beëindiging huur; vaststelling huurprijs of in-de-plaats-stelling.
 • huurrecht bedrijfsruimte
  Te denken valt aan de detailhandel of middenstandsbedrijfsruimte; contractsduur detailhandel-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimten/kantoren.
 • internationaal privaatrecht
  Het internationaal privaatrecht of IPR is het recht dat in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen een rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.
 • algemeen verbintenissenrecht
  Het algemeen verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van feitelijk handelen tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
 • hippisch recht
  Ons kantoor heeft advocaten, gespecialiseerd in hippisch recht, (paardenrecht) die u verder op weg kunnen helpen bij geschillen.
 • forensische mediation
  Forensische mediation is een methode van werken door een deskundige, die is aangesteld door de rechter, waarbij ruimte is voor de betrokkenen om het geschil op eigen kracht op te lossen.

Hamburger advocaten is gespecialiseerd en werkzaam in de navolgende rechtsgebieden:

 • personen- en familierecht
  Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
 • erfrecht
  Hoe kunnen we u als advocatenkantoor, gespecialiseerd in erfrecht, behulpzaam zijn indien een geliefde of familielid komt te overlijden? Naast de schok die dit overlijden teweeg brengt komen er veel vragen kijken.
 • mediation / scheidingsbemiddeling
  Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.
 • collaborative divorce
  Collaborative divorce is een nieuwe manier van scheiden, samengevat komt het op het volgende neer. Partners en advocaten en andere betrokkenen spreken af niet te zullen gaan procederen maar te onderhandelen totdat er een overeenstemming is.
 • huurrecht
  Bij huurrecht valt te denken aan procedures om gebreken aan het licht te brengen; dringende reparaties en renovaties; koop breekt geen huur; de huurprijs; de onderhuur/medehuur; beëindiging huur; vaststelling huurprijs of in-de-plaats-stelling.
 • huurrecht bedrijfsruimte
  Te denken valt aan de detailhandel of middenstandsbedrijfsruimte; contractsduur detailhandel-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimten/kantoren.
 • internationaal privaatrecht
  Het internationaal privaatrecht of IPR is het recht dat in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen een rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.
 • algemeen verbintenissenrecht
  Het algemeen verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van feitelijk handelen tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
 • hippisch recht
  Ons kantoor heeft advocaten, gespecialiseerd in hippisch recht, (paardenrecht) die u verder op weg kunnen helpen bij geschillen.
 • forensische mediation
  Forensische mediation is een methode van werken door een deskundige, die is aangesteld door de rechter, waarbij ruimte is voor de betrokkenen om het geschil op eigen kracht op te lossen.