Specialisaties

Hamburger advocaten is gespecialiseerd en werkzaam in de navolgende rechtsgebieden:

De Wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is ingevoerd

15 Februari 2021

De Wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is ingevoerd. Wat betekent dit nu voor de praktijk?

Personen- en familierecht

22 Oktober 2018

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Erfrecht

22 Oktober 2018

Hoe kunnen we u als advocatenkantoor, gespecialiseerd in erfrecht, behulpzaam zijn indien een geliefde of familielid komt te overlijden? Naast de schok die dit overlijden teweeg brengt komen er veel vragen kijken.

Mediation en scheidingsbemiddeling

22 Oktober 2018

Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.

Collaborative divorce

22 Oktober 2018

Collaborative divorce is een nieuwe manier van scheiden, samengevat komt het op het volgende neer. Partners en advocaten en andere betrokkenen spreken af niet te zullen gaan procederen maar te onderhandelen totdat er een overeenstemming is.

Internationaal privaatrecht

22 Oktober 2018

Het internationaal privaatrecht of IPR is het recht dat in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen een rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.

Algemeen verbintenissenrecht

22 Oktober 2018

Het algemeen verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van feitelijk handelen tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Hippisch recht

22 Oktober 2018

Ons kantoor heeft advocaten, gespecialiseerd in hippisch recht, (paardenrecht) die u verder op weg kunnen helpen bij geschillen.

Strategisch Coachen

22 Oktober 2018

Een coaching traject is ontwikkelingsgericht en werk gerelateerd. Het kan op drie verschillende niveaus plaatsvinden individueel, relationeel en op systeem niveau.