Huurrecht

Een huurrecht advocaat kan u bij uiteenlopende zaken van dienst zijn. Te denken valt aan procedures om gebreken aan het licht te brengen; dringende reparaties en renovaties; koop breekt geen huur; de huurprijs;  onderhuur/medehuur; beëindiging huur; vaststelling huurprijs of in-de-plaats-stelling.

Ook bij zakelijke huurproblemen zoals de detailhandel of middenstandsbedrijfsruimte; contractsduur detailhandel-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimten/kantoren kan een in huurzaken gespecialiseerde advocaat u helpen.

De omschrijving van het rechtsgebied huurrecht vinden we feitelijk in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek: "Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie". 

Waarmee kan een huurrecht advocaat u van dienst zijn?

Als huurder of verhuurder zijn er veel vragen en situaties waarbij een advocaat, gespecialiseerd in huurrecht, u kan helpen. Een greep uit de vragen die aan ons als advocaat worden voorgelegd:

 • Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?
  • Er is pas sprake van huur en dus pas van huurbescherming als er een tegenprestatie geleverd wordt voor het gebruiken van de woonruimte
 • Welke drie huurregimes bestaan er?
  • De wet voorziet specifieke regels voor elk huurregime. Er is onderscheid tussen woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte, dienstwoning, ongebouwde onroerende zaken en roerende zaken.
 • Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?
  • terbeschikkingstellen; dit betekent dat als een ruimte wordt verhuurd en ter beschikking wordt gesteld, deze ook als zodanig moet kunnen functioneren.
  • gebreken / niet naleven verplichtingen; indien de verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot een (tijdelijke) vermindering van de verschuldigde huurpenningen.
  • ongestoord genot verschaffen; iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom, dit geldt tevens voor huur.
 • Wat zijn de verplichtingen van de huurder?
  • voldoen tegenprestatie; dit is meestal het voldoen van de afgesproken huurprijs
  • gedragen als goed huurder; de huurder moet noodzakelijke reparaties gedogen en zelf het dagelijkse onderhoud verrichten. Bij het verlaten van de woning moet de woning in de oude staat opgeleverd worden.
  • gebruik overeenkomstig bestemming van het gehuurde
 • Hoe kunt u uw huurrelatie beëindigen?
  • huuropzegging algemeen
  • huuropzegging bedrijfsruimte; er gelden speciale regels voor het opzeggen van de huur bij bedrijfsruimtes.
  • huuropzegging woonruimte
 • Hoe gaat overdracht van huurrechten in zijn werk?
  • indeplaatsstelling; als de verhuurder niet akkoord gaat met de overdracht van huurrechten, dan is de overdracht wellicht toch mogelijk door middel van een indeplaatsstelling, waarbij de rechter de nieuwe huurder, tegen de zin van de verhuurder in, in de plaats stelt.
  • woningruil
  • medehuur
  • onderhuur
 • Waarmee dien ik rekening te houden met de huurprijzen?
  • huurprijstoetsing woonruimte
  • huurprijsherziening bedrijfsruimte
  • hoe zit een huurcontract in elkaar?
  • afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden (semi-)dwingend recht

Neem contact op met een huurrecht advocaat

Dit is een greep uit de vragen, voorgelegd aan de huurrechtspecialist van Hamburger Advocaten. Wilt u meer informatie over een van bovenstaande zaken, of heeft u andere vragen? Telefoneer gerust voor het maken van een afpsraak of e-mail ons via het webformulier op deze site. Wij zijn lid van de vereniging van huurrechtadvocaten.